Experti na vzdelávanie. Vždy najnovšie informácie a školenia na jednom mieste.

Prihlásiť sa na odber noviniek

Ako upratať dane vo firme  - najčastejšie problémy z pohľadu daňového poradcu

Sledujete ukážku videozáznamu školenia upravenú pre jednoduché prezeranie. Z každej obsahovej časti je možné spustiť 1 minútu. Ak sa videozáznam nespustí automaticky, pravdepodobne je blokovaný internetovým prehliadačom. Zrušte toto blokovanie v nastaveniach prehliadača alebo kliknite na zelenú ikonu.

Školenie pre vás pripravil

Ing. Vladimír Ozimý

Vytvorené

10.12.2020

Dĺžka

3 hod, 52 min

Miesto konania

online

Ak sa Vám nezobrazuje video, možno máte zablokované prehrávanie súborov typu mp4. Požiadajte vtedy správcu IT o kontrolu a prípadné povolenie prístupu k týmto súborom.

Technická podpora
048/3810138048/3810131048/3810143

27:00

Licenčné poplatky (2021)

6:00

Majetok do 1700 eur

25:00

Zaradenie, odpisovanie, prerušenie a iné veci k hmotnému majetku

7:00

Prerušenie odpisovania

4:00

Zaradenie budovy

8:00

Prenájom hmotného majetku

5:00

Paušalizácia a odpisovanie majetku

7:00

Faktúra – účtovný verzus DPH pohľad

36:00

Fakturácia ( § 71 až § 76)

5:00

Dobropis verzus ťarchopis

21:00

Oprava základu dane

20:00

Oprava základu dane pri nedobytnej pohľadávke(od 1.1. 2021 § 25a a § 53b)

6:00

Príjemca dokladu (§ 53b)

2:00

Dobropis a ťarchopis pri „Cash flowacountingscheme“

19:00

Opravné položky z účtovného a daňového hľadiska, dôvody ich tvorby a zrušenie pri pohľadávkach z obchodného styku

13:00

Odpis pohľadávky

21:00

Otázky

27:00

Licenčné poplatky (2021)

6:00

Majetok do 1700 eur

25:00

Zaradenie, odpisovanie, prerušenie a iné veci k hmotnému majetku

7:00

Prerušenie odpisovania

4:00

Zaradenie budovy

8:00

Prenájom hmotného majetku

5:00

Paušalizácia a odpisovanie majetku

7:00

Faktúra – účtovný verzus DPH pohľad

36:00

Fakturácia ( § 71 až § 76)

5:00

Dobropis verzus ťarchopis

21:00

Oprava základu dane

20:00

Oprava základu dane pri nedobytnej pohľadávke(od 1.1. 2021 § 25a a § 53b)

6:00

Príjemca dokladu (§ 53b)

2:00

Dobropis a ťarchopis pri „Cash flowacountingscheme“

19:00

Opravné položky z účtovného a daňového hľadiska, dôvody ich tvorby a zrušenie pri pohľadávkach z obchodného styku

13:00

Odpis pohľadávky

21:00

Otázky